dilluns, de novembre 02, 2009

Canvis en l'avaluació inicial

Gràcies a les preguntes trampa d'en Manel, es pot plasmar el canvi conceptual que he realitzat des de que vaig inicart aquesta assignatura. Amb negreta hi ha els nous resultats, entre parèntesis, les aportacions meves incials.


1. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)
TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: (8)
1
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: (7)
10
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : (10) 7

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: (9)
2
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: (10)
10
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: (1)
5
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: (9) 4

DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: (3)
9
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: (4) 4

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ( 9 )
1