divendres, de març 06, 2009

Conclusions: Avaluació inicial

La veritat és les primeres conclusions són una mica diverses.

En primer lloc, perquè estic bastant a l’expectativa de saber la informació que ens doni el material de l’assignatura, ja que producte de les meves afirmacions en aquesta primera activitat, ha despertat molta curiositat per saber realment fins a quin punt, estic ben o mal encaminat.

Per altra banda, al ser un tema que em desperta molt d’interès, ja que tot el que està relacionat amb les noves tecnologies m’interessa i em crida l’atenció, ja tinc ganes de començar a treballar-hi.

A més a més, aquesta activitat es fonamenta en un esperit crític, d’opinió personal. Aquest esperit crític és el que molt sovint fa falta en la nostra societat.