dilluns, d’octubre 19, 2009

Conclusions: 1.3 Mapa conceptual

El desenvolupament de l’activitat ha estat molt enriquidor, no només a nivell de manipulació d’un nou entorn d’aprenentatge ( blog, C-Maptools, debat...) sinó també en la reelaboració de premisses inicials de pensament envers el concepte de CTS.

Així doncs, després de les lectures del mòdul, i del artricle de Domènech i Tirado, he plasmat en el meu mapa conceptual la nova concepció de la relació entre els conceptes de Ciència, Societat, Educació i Tecnologia.

La societat es beneficia dels coneixements adquirits per la ciència, coneixements que produeixen aplicacions pràctiques en la tecnologia, que al mateix temps, permet la seva aplicació en camps diferenciats, com ara el de l’educació. Però al mateix temps, cadascun d’aquests elements pot esdevenir motor de canvi i de progrés de la resta d’elements, de manera que la societat també crea necessitats que obliguen a la ciència a investigar i produir coneixement, o l’educació fa evident necessitats que demanen un avanç de la tecnologia per poder donar resposta a les mateixes

Amb la lectura del mòdul, de Julio Cabero, sorgeixen nous conceptes: la incorporació de les TIC en l’educació i la tecnologia educativa. L’aplicació didàctica de les TIC en l’àmbit de l’educació esdevé una nova font d’escenaris per l’aprenentatge, en el disseny, l’anàlisi, l’ aplicació i l’avaluació de situacions mediades d’aprenentatge..

L’entorn del programari C-Maptools, també ha contribuït en gran manera a poder organitzar aquests nous coneixements, permetent una estructuració clara i representativa dels sabers conceptuals, donant com a resultat un aprenentatge tant conceptual com manipulatiu.