dimecres, de març 04, 2009

Mapa de conceptes: tecnologia, ciència, societat i educació

Avaluació inicial: pregunta 8

1. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)
TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: __8____
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: ___7___
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ____10____
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __9___
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: ___10__
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __1__
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: _____9__
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ____3__
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ____4____
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: __9______